Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

En vemodig historisk dag i Hero

I dag stenger 11 mottak/avdelinger dørene. Noen etter kort driftstid, andre etter lang driftstid. Det er på mange måter en surrealistisk situasjon. For mindre enn ett år siden stod vi på hodet i oppbygging, og nå i nedbygging. Aldri før har vi låst ned så mange mottak på samme dato. Det har vært noen krevende måneder for beboere og ansatte i de berørte mottakene. Noen beboere har m..

Les mer

Hilspå Sara fra Syria

Jeg… flyktning!?» – Jeg hadde aldri trodd… – Jeg var midt i en utdannelse og levde et rolig og fint..

Les mer

Feil om Hero i medieoppslag

Flere norske medier publiserer i dag en påstand om at Hero skal være politianmeldt for korrupsjon. Dette er helt..

Les mer

Takk til Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av få dager på senhøsten 2015, som en følge av at ca 5500 asylsøk..

Les mer


Siste fra Facebook

« Kjenner du noen som ønsker å bidra? Enkeltpersoner, lag eller organisasjoner. Informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på UDI siden. Vi i mottakene blir svært glade for aktiviteter som retter seg mot barna som bor hos oss. »