Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

En vemodig historisk dag i Hero

I dag stenger 11 mottak/avdelinger dørene. Noen etter kort driftstid, andre etter lang driftstid. Det er på mange måter en surrealistisk situasjon. For mindre enn ett år siden stod vi på hodet i oppbygging, og nå i nedbygging. Aldri før har vi låst ned så mange mottak på samme dato. Det har vært noen krevende måneder for beboere og ansatte i de berørte mottakene. Noen beboere har m..

Les mer

Hilspå Sara fra Syria

Jeg… flyktning!?» – Jeg hadde aldri trodd… – Jeg var midt i en utdannelse og levde et rolig og fint..

Les mer

Feil om Hero i medieoppslag

Flere norske medier publiserer i dag en påstand om at Hero skal være politianmeldt for korrupsjon. Dette er helt..

Les mer

Takk til Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble etablert i løpet av få dager på senhøsten 2015, som en følge av at ca 5500 asylsøk..

Les mer


Siste fra Facebook

« En vemodig historisk dag i Hero I dag stenger 11 mottak/avdelinger dørene. Noen etter kort driftstid, andre etter lang driftstid. Det er på mange måter en surrealistisk situasjon. For mindre enn ett år siden stod vi på hodet i oppbygging, og nå i nedbygging. Aldri før har vi låst ned så mange mottak på samme dato. Det har vært noen krevende måneder for beboere og ansatte i de berørte mottakene. Noen beboere har måtte flytte til andre mottak, og reetablere seg i en ny midlertidig situasjon på et annet sted. Noen beboere har fått tildelt kommune og blitt bosatt, og noen har måttet returnere til hjemlandet sitt igjen. Ansatte som i fjor fikk jobb i Hero har nå mistet jobben sin og må lete etter ny jobb. Det som har vært beundringsverdig å se er at alle involverte har stått på for at nedleggingen skulle bli så bra som mulig for beboerne. Mange ansatte har uttrykt stor glede med jobben sin og sier at minnene er mange og gode. Hero er svært takknemlig for den innsatsen og den stå på viljen ansatte har vist i denne situasjonen, og ønsker alle alt godt videre. Takk til dere alle for; - kunnskapen dere har delt - engasjementet dere har vist - omsorgen dere har for beboernes situasjon - det dere har betydd for den enkelte beboer - humøret deres - stå på viljen - at dere ble med oss på å gjøre en samfunnsoppgave av stor betydning for mennesker på flukt. »