Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

Fra flukt til arbeid

Torsdag 14. september var det 30 år siden Hero startet opp vårt første asylmottak. I den forbindelse ble konferansen Fra flukt til arbeid arrangert i Stavanger. Målet med konferansen var å sette søkelyset på viktigheten av yrkesdeltakelse og det å bli en varig del av norsk arbeidsliv. Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø åpnet konferansen, som ble ledet av NRK-journalist Noman Mubas..

Les mer

Stor konferanse i Stavanger 14. september

Hero Norge, NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune samarbeider om å arrangere konferansen «Fra flukt til..

Les mer

Ny guide og app hjelper flyktningfamilier

I dag, på World Refugee Day lanseres en guide som flyktningfamilier i hele verden kan få glede av. Guiden er en h..

Les mer

Hero har startet opp i Tyskland

Tirsdag 2. mai startet Hero Norges første asylmottak i Tyskland. Mottaket på 450 plasser ligger i Wittenberger St..

Les mer


Siste fra Facebook

« Konsernsjef i Hero, Tor Brekke, deltar i dag i ringedugnad til inntekt for TV-aksjonen, som i år går til UNICEFs viktige arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Gi ditt bidrag du også, og bli bøssebærer ved å registrere deg på www.blimed.no #nrktvaksjonen #tvaksjonen #heronorge #hero #unicef »