Gjør en ny framtid mulig

Hero har flere tiårs erfaring med flyktningarbeid. Vi tilbyr tjenester fra ankomst som asylsøker til Norge, videre gjennom mottaksoppholdet og til integrering i arbeid og utdannelse.

Les mer

Aktuelt fra Hero

Hero mister flere mottak

For nøyaktig 1 måned siden bestemte UDI seg for å legge ned 7000 mottaksplasser i Norge. Da fikk Hero oppsigelse på 17 av våre mottak. I denne runde har UDI bestemt at det totalt skal legges ned 3800 mottaksplasser på landsbasis. Vi har nå fått den tunge beskjeden at ytterligere 9 av våre mottak får oppsigelse. Oppsigelsene utgjør 1480 mottaksplasser og berører  om lag 70 ansatte.  A..

Les mer

Hjelp til selvhjelp: En guide til asylsøkere skal hjelpe foreldre til å håndtere barns symptomer på traumer

Senter for krisepsykologi (SfK), Røde Kors i Danmark og Hero har gått sammen om å utvikle og formidle en guide o..

Les mer

Heromottak legges ned

UDI varslet før sommeren til alle driftsoperatører av mottak at det ville bli oppsigelser av avtaler dersom mengd..

Les mer

Hero Tolk AS kjøper Helsingin Tulkkipalvelut Oy

Hero Tolk AS overtar fra og med 1. august alle aksjer i det finske språkselskapet Helsingin Tulkkipalvelut Oy...

Les mer


Siste fra Facebook

« I dagens VG hedrer konsernsjefen private driftsoperatører og deres innsats. "Takk til alle kolleger! I løpet av den siste måneden er 26 av Heros mottak oppsagt og 300 ansatte mister jobben. Jeg synes våre 300 flotte kolleger fortjener en stor takk. Utakk er verdens lønn er det noe som heter. Mange har sterke meninger om private bedrifter på asylfeltet og leser med interesse de grundige reportasjer som VG har laget. Som konsernsjef i Hero lever jeg greit med at Andreas C. Halse ikke synes private bedrifters mobilisering for å innkvartere asylsøkere fortjener takk. Jeg forstår at noen synes det ikke kjennes rett at privatpersoner tjener penger på flyktninger. Jeg er enig i at noen av de kontrakter som UDI inngikk i fjor høst var for dyre. Samtidig er det viktig å se at offentlige myndigheter var i en meget vanskelig situasjon som måtte løses fra dag til dag uten at det forelå en plan. Mange aktører kastet seg inn i det ukjente på kort varsel. Leverandører måtte oppgradere og investere i lokaler i en kontraktsituasjon der inntekten kunne opphøre på kort varsel. Etablerte leverandører opplevde flere ganger i fjor høst at UDI ringte fredag ettermiddag og ba om hjelp til å skaffe overnattingsplasser som kunne åpne i løpet av helgen. På det meste kom opp mot 400 asylsøkere per dag og man risikerte å gå tom for plasser før helgen var omme. Vår jobb ble å mobilisere hele vårt nettverk og finne steder som kunne ta imot mange gjester på ekstremt kort varsel. De fleste forstår at man da ikke har all verdens forhandlingssituasjon og det er mange underleverandører som skal ha betalt. Samtidig er det viktig å forstå at akuttinnkvartering høsten 2015 og normal anbudsbasert mottaksdrift er to vidt forskjellige ting. I fjor måtte UDI ta imot nesten alt de kunne skaffe av plasser. Normalt er konkurransen og budsjettrammene meget tøffe. Det er spennende å jobbe på et fagfelt som engasjerer så sterkt som asylfeltet. Hero har drevet mottak i Norge i snart 30 år. Vi er sterkt engasjert i kvalitetsutvikling og er en pådriver i forbedringsarbeid. I dette samarbeider vi nært og godt med andre private, kommunale og ideelle leverandører. Vi er engasjert i vårt arbeid og bryr oss om de mennesker som bor i våre mottak. I løpet av den siste måneden er 26 av Heros mottak oppsagt og 300 ansatte mister jobben. De fleste gikk fra andre jobber for å arbeide med flyktninger hos oss. Det krever mye engasjement og hardt arbeid å etablere mottak. Jeg synes våre 300 flotte kolleger fortjener en stor takk. Selv om vi ikke fikk drive så lenge var innsatsen viktig mens det sto på. Alle som driver asylmottak er vant til å stå i stormen. Som en stor privat aktør på dette fagfeltet må Hero regne med kritisk søkelys, og jeg mener det er viktig at media og tilsynsmyndigheter følger vårt arbeid med kritisk blikk. Men, siden ikke så mange andre sier det: Takk kjære kolleger i private bedrifter! Godt jobbet! Jeg vet at dere er engasjert i arbeidet deres og ikke bare tenker på penger. Så selv om vi fikk betalt; Vær stolte over den viktige samfunnsinnsats dere har gjort!" »