Enabling a new future

Hero has decades of experience in the field of refugee work. The single company in Norway offering services all the way from the arrival of asylum seekers to integration through labor and education.

Read more

Aktuelt fra Hero

Ingen korrupsjon i Gøteborg

Aktor i den svenske Riksenheten mot korrupsjon har henlagt saken knyttet til Hero Sveriges avtaler med Gøteborg kommune om mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere. I bilag til beslutningen slår aktor klart og tydelig fast at det ikke er grunnlag for å tro at noe straffbart har skjedd. Beslutningen er helt i tråd med vår forventning og vi har vi har hele tiden vært trygge på at d..

Read more

En vemodig historisk dag i Hero

I dag stenger 11 mottak/avdelinger dørene. Noen etter kort driftstid, andre etter lang driftstid. Det er på mange..

Read more

Hilspå Sara fra Syria

Jeg… flyktning!?» – Jeg hadde aldri trodd… – Jeg var midt i en utdannelse og levde et rolig og fint..

Read more

Feil om Hero i medieoppslag

Flere norske medier publiserer i dag en påstand om at Hero skal være politianmeldt for korrupsjon. Dette er helt..

Read more


Siste fra facebook

« "På reisen fra Syria har jeg lært meg en ting: Smil! For når jeg smiler, smiler folk tilbake." Bli med og hils på Mostafa og andre asylsøkere fra våre mottak: www.hilspå.no »