Heros virksomhetsområder er naturlig preget av uforutsigbarhet og stadige endringer. Vi møter derfor store krav til omstillingsevne og innovasjon. Som illustrasjon på dynamikken i våre fagfelt er Heros logo hele tiden i endring. Den gjenspeiler flyktningsituasjonen i flere europeiske land fra måned til måned og noe av det integreringsarbeid vi utfører.

Arbeid med flyktninger og innvandrere handler om å gjøre en ny fremtid mulig. Det gjelder både for de som flykter og for de samfunn flyktningene etablerer seg i. De gode velferdsordningene i våre skandinaviske land forutsetter høy yrkesdeltakelse. Derfor er det vesentlig å legge til rette og arbeide for at innvandrere og flyktninger raskest mulig blir forstått, får bruke sine ressurser og blir bidragsytere. På den måten gjør vi en ny fremtid mulig.

Siden utvikling i ankomster av asylsøkere til de europeiske land nå er et svært aktuelt tema gjenspeiler logoen ankomstsituasjonen i åtte europeiske land. Følg med på endringene i logoen som oppdateres regelmessig.

Statistikk over antall asylsøkere og prosent av toppmåned 2016

Land Toppmåned 2016 Mai 2017
1. Finland 1010 480 (48%)
2. Norge 420 420 (100%)
3. Sverige 4155 1770 (43%)
4. Nederland 2680 1330 (50%)
5. Italia 13495 Mangler data
6. Belgia 2840 1435 (51%)
7. Tyskland 94350 16625 (18%)
8. Danmark 1650 290 (18%)

 

For mer statistikk gå til Eurostat