Heros virksomhetsområder er naturlig preget av uforutsigbarhet og stadige endringer. Vi møter derfor store krav til omstillingsevne og innovasjon. Som illustrasjon på dynamikken i våre fagfelt er Heros logo hele tiden i endring. Den gjenspeiler flyktningsituasjonen i flere europeiske land fra måned til måned og noe av det integreringsarbeid vi utfører.

Arbeid med flyktninger og innvandrere handler om å gjøre en ny fremtid mulig. Det gjelder både for de som flykter og for de samfunn flyktningene etablerer seg i. De gode velferdsordningene i våre skandinaviske land forutsetter høy yrkesdeltakelse. Derfor er det vesentlig å legge til rette og arbeide for at innvandrere og flyktninger raskest mulig blir forstått, får bruke sine ressurser og blir bidragsytere. På den måten gjør vi en ny fremtid mulig.

Siden utvikling i ankomster av asylsøkere til de europeiske land nå er et svært aktuelt tema gjenspeiler logoen ankomstsituasjonen i åtte europeiske land. Følg med på endringene i logoen som oppdateres regelmessig.

Statistikk over antall asylsøkere og prosent av toppmåned 2015

Land Toppmåned 2015 Desember 2015 November 2016 Desember 2016
1. Finland 10815 1830 (17%) 315 (3%) 310 (3%)
2. Norge 8665 1030 (12%) 235 (3%) 420 (5%)
3. Sverige 39060 13840 (35%) 2215 (6%) 1980 (5%)
4. Nederland 10120 3515 (35%) 2070 (20%) 1700 (17%)
5. Italia 11195 6115 (56%) 13630 (122%) Mangler data
6. Belgia 6830 5240 (77%) 1525 (22%) 1555 (23%)
7. Tyskland 60360 48275 (80%) 26405 (44%) 20550(34%)
8. Danmark 5030 2670 (53%) 285 (6%) 260 (5%)

 

For mer statistikk gå til Eurostat